Det er registrert ei auke på 84 000 liter frå 2010 til 2011 i lokal foredling av geitmjølk. Tendensen har snudd frå nedgang til auke samanlikna med året før. Total mengd kumjølk bruka til lokal foredling er 200 000 liter meir enn i 2010. Les meir på SLF

Del dette innlegget