Landbruksdirektoratet har endret praksis når det gjelder søknad om lokalforedlingskvote.

Det er ikke lenger nødvendig for melkeprodusentene å søke om lokalforedlingskvote. Lokalforedlingskvoten er differansen mellom kvotetaket og foretakets disponible grunnkvote (eller summen av disponible grunnkvoter).

 

Når foretaket skal starte lokalforedling, må det sendes en melding til Landbruksdirektoratet med opplysninger om foredlingsforetak og melkeprodusent(er) og legge ved dokumentasjon fra Mattilsynet. Dette må gjøres for at foretaket skal kunne rapportere salg av lokalforedlede produkter.

Dere finner mer informasjon om dette på våre nettsider https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/pristilskudd-og-avgifter/pristilskudd-og-avgifter-for-lokalt-foredlet-melk/2.vilkar-for-produksjonsforetak

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/ordninger-for-industri-og-handel/melde-om-oppstart-av-lokal-foredling-melk

Del dette innlegget