Du kan få hjelp til å utvikle ysteriet ditt!

Det finnes flere muligheter for hjelp hvis du trenger mer kompetanse eller starthjelp til bedriften din.

Kompetansenettverket for lokalmat
Startbesøk er et tiltak som spesielt retter seg mot nyetablerte bedrifter og innebærer at nyetablerte lokalmatprodusenter kan besøke en bedrift (i inntil 6 timer) med erfaring på produksjonen de ønsker å starte opp med. I dette tilfellet dekker produsenten selv sine reiseutgifter, mens bedriften som tar imot besøk får en kompensasjon for dette.

Hvis du har kommet litt lengre i prosessen kan du få besøk av en rådgiver/fagperson innenfor feltet du trenger hjelp til. Gjennom et bedriftsbesøk kan du få hjelp av en fagperson som kommer hjem til deg og gir veiledning innen matfaglige tema i alt etter som hva du ønsker hjelp til (testproduksjon, bedriftsutvikling, produkt- og prosessutvikling, trygg mat, distribusjon og priskalkulering, innredning i produksjonslokalet mm). 

I løpet av besøket kan det utføres noe konkret arbeid i tillegg til rådgivning og en enkel analyse for å kartlegge dagens situasjon, potensialet og behov. Rådgiveren skal også kunne vise vei til andre kompetansemiljøer og mulige offentlige virkemidler basert på ditt behov. Kompetansenettverket dekker kostnadene for inntil 20 timer veiledning. Les om kompetansenettverkene (velg ditt geografiske område) som tilbyr dette. Trykk her!

Norsk Landbruksrådgivning
Mentorordninga i landbruket innebærer at du som er ny bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å være diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer.

Les mer om ordningen og utlysning av ordningen for 2024 her: Mentorordninga i landbruket | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)

Post expires at 08:25 on 10. februar 2025

Del dette innlegget