Ved lokal foredling av mjølk, skal ein søkje om fritak frå overproduksjonsavgift, samt rapportere inn omsetning for berekning av avgifter og tilskot. Ny forskrift om kvoteordninga for mjølk tredde i kraft 1. januar 2012, og ho finn du her. SLF har laga ei kortfatta oppsummering av kva det nye regelverket betyr i praksis, ho finn du her. Ein god oversikt over reglane som gjeld om kvote, tilskot, omsetning og liknande finn du i Rundskriv 44/11 frå SLF. Informasjon finn du hjå SLF.

Del dette innlegget