Tid: 28 mars- 2 april 2019.
 Arrangør: Oppland bonde og Småbrukarlag
Reiseleder:Yvonne Tonnaer, Tolk: Ole-Jacob Christensen.
Påmeldingsfrist: 15.januar 2019 hos oppland@smabrukarlaget.no eller
yvonne.tonnaer@gmail.com(for info/påmelding)
Produksjoner vi ser på er saue- og geitost, grønnsakdyrking og urtedyrking i fjellet, bondebaker, birøkt, kjøtt(salg), omsetningsformer for direktesalg: drive fermier, La Ruche qui dit oui, Locavor m.flere, andelslandbruk(AMAP). Besøk også til Parc regional des prealpes (kulturpark).
Passer for både tilkomne, nye og etablerte bønder for kunnskap og inspirasjon om både omsetningsformer for småskala mat og praktisk kunnskap  og nettverksbygging. Deltakerne sørger selv for retur reise Oslo-Nice.(det
er rimelige direkteavganger fra Oslo med Norwegian)

Turpris p.p i  alt inkludert: kr.8.900,- i enerom
  T.pris p.p                    : kr.7.600,- i dobbeltrom(tomannsrom
Mulighet for 3 og 4 mannsrom. Da blir prisen enda lavere.

Del dette innlegget