Påmeldingen har åpnet: Studietur til Wales 30.okt - 3.november

World Cheese Awards arrangeres i Cardiff, Wales i november. I den forbindelse arrangerer Norsk Gardsost sammen med HANEN, studietur til Wales! Vi skal besøke fire viktige walisiske osteprodusenter, som gjenspeiler mangfoldet av småskala osteproduksjon i landet. Caws Teifi og Caws Cenarth, begge drevet av tradisjonelle melkeprodusenter med jordbruksbakgrunn, lager nå ost med melken fra nabogårdene som de har et nært samarbeid med. Begge lager en rekke innovative og tradisjonelle oster og har blitt ikoniske når det gjelder å representere den walisiske ostescenen både i Wales og i resten av Storbritannia. De bygger bro mellom spesialitet og det mer tradisjonelle ostemarkedet.

Vi vil se, og smake, tre forskjellige eksempler på kanskje Wales eneste overlevende tradisjonelle ost, Caerphilly, laget av Caerfai, Caws Cenarth og Caws Teifi. Og vi vil se to gårder sentrert rundt bærekraftig jordbruk som arbeider harmonisk med landskapet i området. Holden Dairy og Caerfai-gården lager begge en lagret håndverks-cheddarost av rå melk fra egne besetninger. Holden Dairy, i innlandet ved foten av sentrale Wales, går tilbake til en tid med sommeroppdrett i åser med navnet på osten, Hafod, som betyr sæter på walisisk. Deres fokus er på regenerativt jordbruk, biologisk mangfold, innfødte raser tilpasset åsene og en reduksjon av alle eksterne tilførsler. Caerfai-gården, som ligger på den vindfulle kysthalvøya St Davids, utnytter omgivelsene sine til å drive helt på sin egen fornybare energi, og dyrene deres beiter utendørs på kystbeite i minst ni måneder av året.

Foto: Becky og Patrick fra Holden Dairy, 

Wales, med sine frodige beitemarker, bølgende åser, fjell og mye nedbør har en lang historie med melkeproduksjon og er utmerket plassert som et land for osteproduksjon. Husdyrhold og meieri har vært en viktig del av walisisk livsopphold i århundrer. I en av de tidligste omtalene av ost i walisisk historie, bestemte kong Hywel Dda fra 1000-tallet som en del av skilsmisseoppgjørene at ost som ble liggende i saltlake tilhørte kvinnen og all ost som ble hengt opp etter, tilhørte mannen. Saltet smør har vært en av Wales’ vitale eksportvarer i århundrer. Og Caerphilly, en halvhard, ung, melkesyre-, muggmodnet ost fra walisisk opprinnelse har blitt en av Storbritannias mest konsumerte oster. Men Wales historie som et osteland, lik Storbritannia som helhet, har en avbrutt historie. Den industrielle revolusjonen, krigen og etterkrigsrasjoneringen, og en sentralisert regulering av melkeinnkjøp tvang fram standardiseringen av meieri over hele Storbritannia, inkludert Wales. Småskala og tradisjonell, rå melk, osteproduksjon døde nesten. Nå er Wales og resten av Storbritannia midt i en revolusjon. Produksjon og salg av håndverksost er økende. Samarbeidet mellom gård og osteprodusent bidrar til å heve kvaliteten på melk, og Neal’s Yard Dairy og The Specialty Cheese Makers Association jobber for å få flere til å lage oster fra rå fersk melk.

Bilde: Deltagere fra forrige studietur i Oviedo 2021

Post expires at 09:18 on 30. juli 2024

Del dette innlegget