År
Foredlingsforetak (antall)
Melkeprodusenter (antall)
Kumelk liter
Geitemelk liter
2010  1 055 569685 116
201187911 255 915768 701
201284891 334 555799 729
201390931 370 265826 592
20141081141 840 940855 365
20151201411 860 753947 393
20161221311 950 4491 209 982
20171211302 228 3911 101 864
20181121222 240 0801 134 947
20191201312 718 4881 155 808
20201201313 249 7711 032 685
20211311473 723 1411 085 504

Mer statistikk kommer.