Leverandørar av ysteutstyr

 • Ystebui
 • Ysteutstyr.no selger ysteutstyr og ystekjeler til minimeierier 
 • Bole har mykje forskjellig utstyr for mjølkeforedling, mellom anna frå Milky (ystekjelane er ikkje tilpassa norsk strømspenning)
 • brygging.no har utstyr til ølbrygging. Utstyret kan vera fint for den som ystar òg, t.d. propanbrennar.
 • Dansk hjemmeproduktion sel utstyr som egnar seg til liten produksjon / prøveproduksjon
 • Duecinox er et italiensk firma som selger småskala ysteutstyr
 • elvathun.no sel utstyr til foredling av frukt, noko av dette er eigna til mjølkeforedling òg
 • nessemaskin.no sel separatorar og kinner og småutstyr til ysting. Klikk på “Matproduksjon – utstyr” og velg underkategori
 • Plevnik.si: Slovensk firma som leverer ystekjel og anna utstyr. Har levert kjel til bl.a. Stavanger Ysteri og Setane Gardsysteri. Dei har ein informativ og god heimeside på engelsk med fleire filmar.
 • Rademaker ystekar: Mykje brukt ystekar i Norge som me finn bl.a. på Gangstad og mange fleire ysteri. tel 00 31 0297 59 32 61 eller 00 31 0297 59 32 13. Mail: rademaker@hetnet.nl
 • Rinna Ekologisystem v/Sylve Andersson, Särstad, 590 16 BOXHOLM i Sverige forhandlar ysteutstyr frå Grob AG i Sveits. Dei hjelper til med å planlegge ysteri og kan arrangere studiereiser i Sveits for å vise utstyret i bruk. Dei sel òg utstyr til isproduksjon. Dei har levert utstyr til Eiker gårdsysteri, Hemsegarden, Voll ysteri, Orkladal ysteri, Derinngarden og Grøndalen Gårdsmeieri. Tel: +46 (0)142 720 55. Mobil: +46 070 57 22 55. Heimesida er informativ og har engelsk tekst. Sylve Andersson representerer også Plevnik och kan kontaktas for tilbud på utstyr per tel +46(0)14272055 Mail: rinnaekologisystem@home.se alt: alp1ros2@gmail.com
 

Eldrimner har en god oversikt over ulike utstyrsleverandører her