Leverandørar av ysteutstyr

 • Ystebui
 • Ysteutstyr.no selger ysteutstyr og ystekjeler til minimeierier 
 • Bole har mykje forskjellig utstyr for mjølkeforedling, mellom anna frå Milky (ystekjelane er ikkje tilpassa norsk strømspenning)
 • brygging.no har utstyr til ølbrygging. Utstyret kan vera fint for den som ystar òg, t.d. propanbrennar.
 • Dansk hjemmeproduktion www.hjemmeproduktion.dk sel utstyr som egnar seg til liten produksjon / prøveproduksjon
 • Duecinox er et italiensk firma som selger småskala ysteutstyr her www.duecinox.it
 • elvathun.no sel utstyr til foredling av frukt, noko av dette er eigna til mjølkeforedling òg
 • nessemaskin.no sel separatorar og kinner og småutstyr til ysting. Klikk på «Matproduksjon – utstyr» og velg underkategori
 • Plevnik: Slovensk firma som leverer ystekjel og anna utstyr. Har levert kjel til bl.a. Stavanger Ysteri og Setane Gardsysteri. www.plevnik.si dei har ein informativ og god heimeside på engelsk med fleire filmar.
 • Rademaker ystekar: Mykje brukt ystekar i Norge som me finn bl.a. på Gangstad og mange fleire ysteri. tel 00 31 0297 59 32 61 eller 00 31 0297 59 32 13.e-post til Rademaker
 • Rinna Ekologisystem v/Sylve Andersson, Särstad, 590 16 BOXHOLM i Sverige forhandlar ysteutstyr frå Grob AG i Sveits. Dei hjelper til med å planlegge ysteri og kan arrangere studiereiser i Sveits for å vise utstyret i bruk. Dei sel òg utstyr til isproduksjon. Dei har levert utstyr til Eiker gårdsysteri, Hemsegarden, Voll ysteri, Orkladal ysteri, Derinngarden og Grøndalen Gårdsmeieri. Tel: +46 (0)142 720 55. Mobil: +46 070 57 22 55. Heimesida er informativ og har engelsk tekst. Sylve Andersson representerer også Plevnik och kan kontaktas for tilbud på utstyr per tel +46(0)14272055 Mail: rinnaekologisystem@home.se alt: alp1ros2@gmail.com