I år snur vi litt på tradisjonen og starter med årsmøte på søndagen. Mandagen arrangerer vi sammen med HANEN en fagdag med temaer som vi håper vil være av interesse for alle. Se vedlagt program for fagdagen.
Program for dagene ser slik ut:
Søndag 24. mars
Ø  Kl 12-13 Lunsj
Ø  Kl 13.15 – 17 Årsmøte Norsk Gardsost
Ø  Kl 17.30 – 18 Smaking av lokalt øl og spesialiteter
Ø  Kl 19 – Felles festmiddag med HANEN
Mandag 25. mars
Ø  9.00 – 15. 00 felles fagdag med HANEN – se eget program vedlagt her.


Valgnemnda si innstilling finner du her:

Årsmelding 2018 finner du her:

Generell informasjon: 
Norsk Gardsost dekker opphold og festmiddag for sine medlemmer.
Norsk Gardsost dekker også reiseutgifter over 2 000 kr for medlemmer.
Påmelding: til norskgardsost@gmail.com innen mandag 11. mars – merk kort frist😉
  
Reise til Gomobu:
Fra Oslo: Valdresekspressen til Leira (før Fagernes) se rutetabell her:
Trenger du skyss fra Leira /Fagernes til Gomobu (30 min med bil)- ta kontakt med Gomobu.
 Google maps link til Gomobu finner du på denne linken
Hvis noen av hensyn til reisevei ønsker å komme lørdag er det fint om en tar kontakt direkte med Gomobu Fjellstue post@gomobu.no  

Saker til Årsmøte sendes til sekretær norskgardsost@gmail.com innen 17. mars. Se vedlagt Årsmøtesaker.  

Regnskap 2018, valgnemndas innstilling og sakliste til Årsmøtet finner du på Norsk Gardsost sine nettsider fra 18. mars 2019 – http://norskgardsost.blogspot.no/

Håper så mange som mulig har anledning til å delta – velkomne til Valdres!!!

Del dette innlegget