Etter mange år med ”landsutstilling for Norsk Gardsost”  har vi no komme til det punktet at vi kan invitere til Norgesmesterskap i Lokalforedla mjølkeprodukt under Matstreif i Oslo 10. september 2015 !
Vi håpar at det skal bli eit løft for næringa når vi no legg arrangementet til eit så profilert arrangement, og at forbrukarar og  ostehandlarar lettare kan forstå og forhalda seg til begrepet NM i staden for Landsutstilling. Vi håpar å få med også ferske stølsprodukt som rømme og stølssmør så tidleg i september, slik at vi unngår eit todelt arrangement som vi har hatt tidlegare. 
Påmelding av produkt:  Påmelding for medlemer skjer via www.registrermeg.no på Din medlemsside innan 1. juli.  NB – merk den korte fristen!!!!

Påmelding for ikke-medlemmer kan bruke denne linken: 


Det blir festmiddag torsdag kveld (10. september) etter bedømming for deltagere og dommere – påmelding også her via registrermeg.no. Festmiddagen er inkludert.

Del dette innlegget