Svar på spørreundersøkelsen for å påvirke inn mot EU!

Det europeiske nettverket for håndverksoster (FACE), som Norsk Gardsost er medlem av, ønsker å vite kostnadene ved ulike mikrobielle prøver og inspeksjoner i Europa, slik at de kan jobbe mer målrettet opp mot EU.

Det er veldig fint om dere som driver ysteri har mulighet til å svare på denne undersøkelsen. Det er fire spørsmål og du kan svare med ca tall.
Frist: 15.mai (men gjør det gjerne med en gang)

Trykk på denne linken: FACEnetwork – survey on cost of analysis and costs of inspection (google.com)

Post expires at 10:48 on 24. april 2025

Del dette innlegget