Ystedag med introduksjon til ysting med ny ystestasjon 
Tirsdag 17. mars kl 08:00–15:00 på Lena-Valle VGS, på Valle
Ostekveld med tema Ost og næringsutvikling 17. mars kl 19:00

Link til info på nett: 

Del dette innlegget