Ystefadderordningen

Norsk Gardsost har mange dyktige og erfarende ystere som sitter på en håndboren kunnskap om hvordan drive et ysteri. Delekulturen er sterk i Norsk Gardsost og vi ønsker å opprettholde dette, så vel som videreføre den kunnskapen som ligger hos erfarne ystere. Derfor kan Norsk Gardsost tilby denne ordningen til nye eller relativt nye ysterier (0-3 år) som har behov for en ystefadder. 

Hva kan du få hjelp til?

  • Denne ordningen er kun basert på erfaring. Ystefadderen vil kunne gi råd av sin egen erfaring med å drive et ysteri med alle detaljene som hører til.
  • Det er ikke ment å erstatte ostetelefonen eller kompetansenettverket sitt tilbud om oppstartssamtale eller besøksordning, men skal supplere tilbudet med samtaler på tlf ved behov.
  • Fysisk besøk ligger ikke i avtalen.
  • Du vil kunne få hjelp inntil 5 timer totalt. 
  • Det er ingen egenandel

Dette tilbudet håper vi vil styrke Norsk Gardsost internt og hjelpe i gang ystere som er i oppstarten av sin ystekarriere. 

For mer informasjon, ta kontakt med org.sekretær på post@norskgardsost.no eller mob: 41433510.

Fremsidefoto: Osteglad

Post expires at 16:11 on 26. april 2025

Del dette innlegget