Ysterioversikt

Her er en fylkesvis oversikt over alle aktive ysterier som er medlem i Norsk Gardsost, med kontaktinformasjon:

TROMS OG FINNMARK

 1  Ostemaker Øverli / www.ostemaker.no

 2  Wirkola og Jenssen DA / +47 480 55 561

 3  Øvre Stengelsen Gård /
     ovrestengelsengard@online.no

 4  Strømmen Gård / FB*: Strømmen Gård

 5  Bomstad Gård / +47 77 72 84 31

    NORDLAND

 6  Nordtun Gard / www.nordtungard.no

 7  Gimstad Gård / FB*: Gimstad Gård

 8  Den Sorte Gryte / www.densortegryte.no

 9  Lofoten Gårdsysteri /
     www.lofoten-gardsysteri.no

10  Aalan Gard / www.aalan.no

11  Kjerringøy Ysteri / +47 911 44 613

12  Straumbotn Gårdsmeieri / www.straumbotn.no

13  Strandli Gård / www.strandligard.no

14  Sæterstad Gård / www.seterstadgard.no

15  Beiarmat AS / FB*: Beiarmat

    TRØNDELAG

16  Eggjaseteren / www.snasaseterlag.no

17  Gangstad Gårdsysteri / www.ysteri.no

18  Munkeby Mariakloster / www.munkeby.net

19  Hindrum Gårdsysteri / FB*: Hindrum Gårdsysteri

20  Gammel Erik AS / ostsmaker@icloud.com

21  Vivre Gård / www.vivregaard.no

22  Hitra Gårdsmat / www.hitragaardsmat.no

23  Orkladal Ysteri DA / www.orkladalysteri.no

24  Grindal Ysteri / www.grindalysteri.no

25  Galåvolden Gård AS / www.galaavolden.no

26  Fannremsgården / FB*: Fannremsgården

27  Litlvea gård / FB*: Litlvea gård

    MØRE OG ROMSDAL

28  Tingvollost AS / www.tingvollost.no

29  Brubekken / www.brubekken.weebly.com

30  Renndølsetra / www.innerdalen.com

31  Derinngarden / www.derinngarden.no

32  Herdalssetra / www.herdalssetra.no

33  Fonte Verdi AS / www.fonteverdi.com
      Skarbø gardsmeieri / FB*: Skarbogard

VESTLAND

34  Fjellestad Gardskjøkken / +47 913 93 578

35  Gram Gardsysteri / FB*: Gram Gardsbutikk

36  Sogn Jord- og Hagebruksskule / www.sjh.no

37  Skjerdal Stølsysteri og Kafé / www.skjerdal.com

38  Rallarrosa Stølsysteri / www.rallarrosa.no

39  Undredal Stølsysteri SA / www.undredalsost.no

40  Selseng Gardsysteri / FB*: Selseng Gardsysteri

41  Vossasmør / +47 913 48 244

42  Osteriet Samnanger / www.osteri.no

43  Osterøy Ysteri / +47 957 79 801

44  Herland Osteprodusent / +47 906 41 518

45  Ostegården / www.ostegaarden.no

46  Isrosa / www.isrosa.no

47  Lygre Livsgard / +47 482 49 418

48  Myrdal Gård / www.myrdalgard.no

49  Tveitakjerring / www.tveitakjerring.no

    ROGALAND

50  Hogganvik Landsby / www.camphill.no

51  Jan Haslemo / +47 915 58 403

52  Haugaland Meieri / www.haugalandmeieri.no

53  Stavanger Ysteri AS / FB*: Stavanger Ysteri

54  Bos Ysteri / +47 902 61 973

55  Voll Ysteri / www.vollysteri.no

   Ystepikene / www.ystepikene.no

   AGDER

56  Tjamsland Gård / www.tjamsland.no

57  Osteverkstedet / www.osteverkstedet.no

    VESTFOLD OG TELEMARK

58  Setane Gardsysteri / FB*: Setane Gardsysteri

59  Lega Ost / www.legaost.no

60  Øverbø Gardsysteri / FB*: Nystaul

61  Kråkeroe-staulen / www.staulen.no

62  Håvardsrud Seterliv / www.seterliv.no

63  Stordalen Gardsbruk / FB* Stordalen Gardsbruk

64  Holt Gård / www.holtgard.no

65  Skarrbo gård / FB*: Skarrbo Gård

66  Åtte potter rømme / www.8potterromme.no

  VIKEN –  BUSKERUD

67  Eiker Gårdsysteri AS / www.eikergardsysteri.no

68  Sansegården Olavsbråten / www.kooperativet.no

69  Rawsome AS / www.rawsome.no

70  Prestholt / www.prestholt.no

71  Hol Ysteri / www.holysteri.no

72  Rueslåtten Ysteri / www.rueslåtten.no

73  Jakobsplass / +47 978 80 748

74  Grøtestølen / +47 952 51 901

75  Himmelspannet AS / www.himmelspannet.no

76  Ysteri Pultostkoppen / www.pultostkoppen.no

77  Gurostølen / +47 908 65 957

78  Fagerdalen Stølskafé / www.fagerdalen.com

79  Hamarsbøen Gard / +47 913 067 959

108 Håøya Naturverksted og Mørk Gård /

     FB*: Håøya Naturverksted, FB*: Mørk Gård

109 Grøndalen Gårdsmeieri / www.nyr.no

    INNLANDET

80  Thorbjørnrud Ysteri / www.thorbjornrudhotell.no

81  Ostekjerringa / +47 908 49 539

82  Baggerudsetra gardsysteri / +47 970 34 003

83  Gardsis frå Valdres / FB*: Gardsis fra Valdres

84  Strandmo Stølsysteri / FB*: Strandmo Stølsysteri

85 

86  Vikabråten Gardsmat / +47 993 58 441

87  Valdresmeieriet AS /
     www.valdresmeieriet.no

88  Sparstadstølen / FB*: Sparstadstølen

89  Dølahushaugen og to støler / +47 481 25 821

90  Olestølen Mikroysteri / FB*: Nørrestogo skigard

91  

92  Brimi Sæter / www.brimi-seter.no

93  Haverdalseter Turisthytte / www.haverdalseter.no

94  Avdem Gardsysteri AS / www.avdem.no

95  Snertingdal Ysteri drift AS  /FB*: Snertingdal Ysteri 1919

96  

97  Utistuvollen / +47 951 28 122

98  Eggen Gardsysteri / www.eggenost.no

99  Romsdalssetra / +47 478 55 205

100 Bjørg Trønnes / +47 913 13 926

101 Valmsnes Gård / www.valmsnes.com

102 Bryn Gardsmeieri / www.brynost.no

103 Dotterud Gård / +47 909 41 989

104 Ommang Søndre / www.ommang-sondre.origo.no

106 Vesterhaugen Gårdsysteri / FB*: Vesterhaugen

107 Fjellysteriet / FB*: Fjellysteriet

OSLO

110 Bygdø Kongsgård / www.bygdokongsgard.no

111 Winther ysteri / www.wintherakerbrygge.no/