Ysting er kunsthåndverk

Åtte engasjerte deltagere var nylig samlet til innføringskurs i ysting på geitebruket Nordgård i Tromsø. Målgruppa for kurset var små matbedrifter som ønsker å etablere en næring basert på videreforedling av lokale råvarer.

Les mer her: Ysting er kunsthåndverk – Nibio

Foto forsidebilde: Frøydis Gillund

 

Del dette innlegget